Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle køb foretaget via DSTBs hjemmeside.

Aftaleindgåelsen

Handelsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler. Betingelserne er først bindende for begge parter, når Danish Sotware Testing Board (DSTB) har registreret betalingen.

Levering

Billetter og produkt omtales herefter generelt som varen. Når køb af varen er bekræftet af sælger ved levering af varen til købers enhed (som e-mail, sms eller på andet medie), vil kvittering for købet også være tilsendt køber pr. e-mail. Varen vil da kunne indløses hos sælger.

Online betaling

Beløbet hæves på din konto, når varen er fremsendt jf. ovenfor. Al kommunikation, vedrørende betaling, foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger, ligesom sælger ej heller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.

Gyldighed

Udstedte billetter er kun gyldige til det pågældende arrangement/produkt.

Refundering

Købte billetter refunderes kun ved aflysning af arrangementet. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Ændring af varen

Varen kan ikke ændres, justeres eller byttes efter købets gennemførsel.

Reklamation

Alle reklamationer bedes rettes direkte til DSTB.

Forbehold

DSTB tager forbehold for fejl i priser.